Wybrane wzory pism wraz z praktycznym komentarzem do pobrania

Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji (data wejścia w życie 01.06.2017 r.)