AKADEMIA AJIP

Zorganizujemy każde szkolenie z różnych dziedzin prawa.

Akademia AJIP to program dedykowany dla merytorycznego wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, mający na celu pogłębienie wiedzy pracowników JST z różnych dziedzin prawa. Akademia AJIP cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dzięki poziomowi merytorycznemu i jakości szkolenia, reprezentowanymi przez naszych ekspertów.

Dostępne szkolenia:

 • Zmiana do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego
 • Sankcje pracodawcy samorządowego wobec pracowników – rodzaje i zasady stosowania
 • Ustawa o petycjach
 • Postępowanie podatkowe
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych w administracji i przedsiębiorstwach
 • Ochrona Danych Osobowych w placówce oświatowej
 • Przetwarzanie danych osobowych
 • Postępowanie administracyjne w praktyce jednostek samorządu terytorialnego
 • Obowiązki i uprawnienia radnego
 • Zasady, wszczęcie postępowania administracyjnego
 • Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych
 • Dostęp do informacji publicznej w praktyce organów administracji publicznej i samorządowej
 • Dostęp do informacji publicznej w praktyce – aspekty prawne
 • Ustawa prawo zamówień publicznych
 • Nowelizacja K.p.a po 1 lipca 2021r.
 • Sygnalista w JST

Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie dotyczące wybranej tematyki.
Więcej informacji uzyskacie Państwo kierując zapytanie pod adres e-mail: akademia@ajip.pl.

error: Treść jest chroniona !!