dr Jakub Doliński

Radca Prawny

Specjalizacje:

Prawo autorskie

O sobie

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), ekspert z dziedziny prawa własności intelektualnej, zaprzysiężony stały biegły sądowy z zakresu prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa nieuczciwej konkurencji oraz znaków towarowych. Absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2011 r. ukończył studium podyplomowe z prawa autorskiego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobył w kancelariach adwokackich i biurach rzecznika patentowego w Gdańsku, Krakowie, Olsztynie i Poznaniu. Opracował szereg ekspertyz prawnych dla organów państwowych (m.in. dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów), stały konsultant prawny wielu twórców branży filmowej, muzycznej, fotograficznej i wydawniczej.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (m.in. w „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Monitorze Prawniczym”, „Glosie”) i publicystycznych („Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”) poświęconych prawu autorskiemu, prawu patentowemu oraz nieuczciwej konkurencji. Od wielu lat prowadzi szkolenia i wykłady na uczelniach wyższych z zakresu prawa własności intelektualnej.

error: Treść jest chroniona !!