Jerzy Bogdan Jankowski

Adwokat, wspólnik zarządzający

Specjalizacje:

Prawo karne

O sobie

Wieloletnia służba w wojskowych organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, wiele osobiście przeprowadzonych dochodzeń i śledztw o różnym charakterze oraz nadzór nad postępowaniami powierzonymi WSW i ŻW. Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądami wojskowymi wszystkich instancji (łącznie z Izbą Wojskową SN). Obecnie po opuszczeniu szeregów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, specjalista w prawie samorządowym (etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego), aktywny adwokat z sukcesem reprezentujący w sprawach m.in. karnych wielu klientów zarówno przed sądami powszechnymi jak i wojskowymi.

error: Treść jest chroniona !!