Marcin Kurowski

Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalizacje:

Zamówienia publiczne

O sobie

Zamówieniami publicznymi, zajmuje się od 2004 r. Jest przede wszystkim praktykiem, który przeprowadził blisko 200 postępowań, będąc przewodniczącym albo sekretarzem komisji przetargowej. Sporządził kilkaset opinii z zakresu stosowania ustawy Pzp oraz opracował kilkadziesiąt regulaminów wewnętrznych regulujących procedury zamówień, tak bez wymogu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jak i z reżimem jej stosowania. Ma na koncie wiele audytów postępowań,   a od strony Wykonawców brał udział w sporządzaniu ofert.

error: Treść jest chroniona !!