Odszkodownia
Obszary praktyk

Zaangażowanie, determinacja oraz skuteczność w działaniu pozwala na wyegzekwowanie na rzecz naszych Klientów możliwie najwyższych odszkodowań. Kancelaria z powodzeniem reprezentuje poszkodowanych już od momentu powstania szkody, w toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe oraz w procesie sądowym. Nie boimy się wyzwań, trudnych i skomplikowanych spraw.          W razie potrzeby współpracujemy również z ekspertami zewnętrznymi (rzeczoznawcami, lekarzami, itd.).

Zespół zajmujący się specjalizacją

Michał Och

Radca Prawny
Oferujemy:
Nasz Zespół oferuje poszkodowanym profesjonalną pomoc w uzyskiwaniu należnego im odszkodowania i zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę od podmiotu odpowiedzialnego (sprawcy lub ubezpieczyciela) z tytułu:
Szkody komunikacyjnej (OC/AC)
Szkody osobowej doznanej na skutek wypadku
Błędów medycznych
Śmierci osoby bliskiej
Szkody w mieniu (m.in. wyniku zalań, pożarów, kradzieży, itd.)
Odwołanego lub opóźnionego lotu
Innych zdarzeń ubezpieczeniowych
error: Treść jest chroniona !!