Prawo administracyjne i samorządowe
Obszary praktyk

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej jednostkom samorządu terytorialnego na obszarze całego kraju. Doradzamy również jednostkom organizacyjnym oraz spółkom komunalnym. Oferujemy zarówno stałą obsługę (również w siedzibie klienta), jak również pomoc w rozwiązywaniu incydentalnych problemów prawnych. Współpracujemy z organizacjami samorządowymi oraz czasopismami o tematyce samorządowej. Znajomość szeroko pojętego prawa samorządowego, prawa zamówień publicznych oraz pragmatyk służbowych pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych pozwala na zaoferowanie naszym klientom usług prawnych na najwyższym poziomie. Klientami Kancelarii są m.in. gminy, powiaty, jednostki oświaty, urzędy pracy, jednostki pomocy społecznej, zarządcy dróg oraz spółki komunalne.

Zespół zajmujący się specjalizacją

dr Marcin Adamczyk

Radca Prawny

Marta Wojsa

Radca Prawny
Oferujemy:
Klientom samorządowym zapewniamy w szczególności:
Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, uchwał organów stanowiących, zarządzeń, regulaminów itp
Pomoc w zakresie przygotowywania i opiniowania umów
Bieżące doradztwo w zakresie prowadzonych przez organy postępowań administracyjnych
Sporządzanie opinii prawnych
Wsparcie w obszarze zamówień publicznych
Obsługę procesów sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi
Dochodzenie wierzytelności
Klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym oferujemy kompleksową pomoc z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego oraz prawa ochrony środowiska. Zakres usług Kancelarii obejmuje m.in.:
Doradztwo z zakresu prawa administracyjnego, w tym sporządzanie opinii prawnych
Reprezentacja przed organami administracyjnymi, w tym przed organami architektoniczno-budowlanymi w trakcie całego procesu budowlanego
Reprezentacja w postępowaniach o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
Zaskarżanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego
Reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
error: Treść jest chroniona !!