Prawo cywilne
Obszary praktyk

Członkowie zespołu to specjaliści z bogatą wiedzą pawniczą i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego procesowego i materialnego. Oferujemy zarówno stałą obsługę (również w siedzibie klienta), jak również pomoc w rozwiązywaniu incydentalnych problemów prawnych. Zapewniamy indywidualne rozwiązania zleconych nam spraw. W zależności od potrzeb współpracujemy z doradcami zewnętrznymi (rzeczoznawcami, geodetami, notariuszami, doradcami podatkowymi). Naszymi klientami są m.in. osoby fizyczne, przedsiębiorcy indywidualni, spółki prawa handlowego, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, jak również fundacje i stowarzyszenia.

Zespół zajmujący się specjalizacją

Marta Wojsa

Radca Prawny
Oferujemy:
Świadczone przez Kancelarię usługi z zakresu prawa cywilnego obejmują w szczególności:
Przygotowywanie, opiniowanie, poprawianie oraz negocjowanie wszelkiego typu umów
Reprezentację w sprawach o zapłatę oraz postępowaniach egzekucyjnych
Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
Reprezentację w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, służebność drogi koniecznej, ochrona własności i posiadania, zniesienie współwłasności, prawo mieszkaniowe, eksmisje, umowy deweloperskie)
Dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
Reprezentację w sprawach o naruszenie dóbr osobistych
Reprezentacja w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej
Reprezentowanie przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz organami egzekucyjnymi
Udział w negocjacjach i mediacjach
error: Treść jest chroniona !!