Prawo pracy
Obszary praktyk

Do zakresu świadczonych przez Kancelarię usług prawnych należą sprawy z zakresu prawa pracy. Doświadczenie prawników w tej dziedzinie wynika z licznych spraw prowadzonych przez Kancelarię w ramach pomocy prawnej świadczonej dla osób indywidualnych czy też stałej obsługi prawnej przedsiębiorców. Oferta Kancelarii w tym zakresie skierowana jest zarówno do pracowników jak i pracodawców. 

Ponadto świadcząc nasze usługi, wielokrotnie występujemy przed organami państwowymi, w tym przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy. Jesteśmy w stanie stwierdzić, że mimo powszechności tej dziedziny prawa, jaką jest prawo pracy, na tym tle bardzo często dochodzi do licznych i trudnych konfliktów. Jednak dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych prawników jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom, jakie stawiają nam nasi Klienci

Zespół zajmujący się specjalizacją

dr Olga Łachacz

Radca Prawny
Oferujemy:
Usługi świadczone dla pracowników obejmują w szczególności:
Udzielanie porad prawnych i prowadzenie spraw z zakresu istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowań za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, sprostowania świadectwa pracy, zwolnień grupowych, dochodzenia zapłaty wynagrodzeń i innych należnych pracownikom świadczeń, a także odszkodowań za wypadki przy pracy, mobbing, czy też dyskryminację

Usługi świadczone dla pracodawców obejmują w szczególności:

Sporządzanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych, np. umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń i porozumień zmieniających, regulaminów pracy i wynagradzania, umów o powierzeniu mienia pracownikom, czy też umów o zakazie konkurencji. Pomoc prawna dla pracodawców polega także na udzielaniu pisemnych i ustnych porad prawnych oraz reprezentacji przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy.
error: Treść jest chroniona !!