Prawo rodzinne i spadkowe
Obszary praktyk

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego,            w szczególności w sprawach o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego małżonków i przysposobienie, a także w sprawach spadkowych, w szczególności w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek. Oferujemy kompleksową pomoc prawną zarówno w przypadku alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji, jak i reprezentację przed Sądami powszechnymi obu instancji. Pomagamy w kontaktach z Policją, Prokuraturą, czy Sądami oraz reprezentację    w postępowaniach egzekucyjnych. Prowadzimy doradztwo prawne w postaci opinii prawnych ustnych                i pisemnych. Klientom zapewniamy indywidualne, sumienne i pełne empatii podejście do każdej ze spraw oraz wsparcie i kontakt na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Zespół zajmujący się specjalizacją
error: Treść jest chroniona !!