Szanowni Państwo,

pojawiło się, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Mając na uwadze, iż w tym tygodniu w wielu gminach są planowane niezbędne posiedzenia Rad, wstępna analiza zapisu w/w rozporządzenia wskazuje, iż są one możliwe do zorganizowania (przy dochowaniu niezbędnych warunków bezpieczeństwa – przypis własny). Mocą rozporządzenia zakazuje się w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się̨ organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz innych niż̇ określone powyżej zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi (…) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu. Jednakże ograniczeń, związanych z „innymi zgromadzeniami niż określone w prawie o zgromadzeniach”, nie stosuje się̨ do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym. Tym samym w mojej ocenie posiedzenie Rady Gminy jest czynnością związaną z wykonywaniem tzw. zadań służbowych, a więc nie jest zabronione przez w/w rozporządzenie.

r.pr. dr Marcin Adamczyk

error: Treść jest chroniona !!