Zamówienia publiczne
Obszary praktyk

Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c., prowadzi szeroko pojętą profesjonalną obsługę zamówień publicznych, polegającą na kompleksowej pomocy  w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  w szczególności polegającą na doradztwie na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, jak również, na przejęciu obowiązków Zamawiającego (w tym samodzielne przeprowadzanie postępowań) na przygotowaniu regulaminów i regulacji wewnętrznych dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych oraz na przeprowadzaniu szkoleń  z zakresu stosowania ustawy Pzp. Kancelaria zajmuje się także obsługą Wykonawców pod kątem sporządzenia ofert,        w szczególności mając na uwadze interes Oferenta, w tym zgodność dokumentacji postępowań z przepisami prawa.

error: Treść jest chroniona !!