Prawo karne
Obszary praktyk

W zespole prawa karnego Kancelaria zajmuje się w szczególności obroną klientów w sprawach karnych poczynając od etapu postępowania przygotowawczego (czynności sprawdzające, udział w prowadzonych dochodzeniach i śledztwach) poprzez obronę realizowaną w postępowaniu przed sądem (postępowanie dowodowe) pierwszej i drugiej instancji, jak też w postępowaniu wykonawczym tj. wykonywanie kary pozbawienia wolności (np. warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary, odroczenie wykonania kary) i innych kar (np. kar o charakterze wolnościowym) wymierzonych przez sądy. W postępowaniach karnych zespół zajmuje się też reprezentowaniem pokrzywdzonych występując w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, a także subsydiarnych. Zajmujemy się także dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i pozbawienie wolności (dla jednego z naszych klientów w 2019 r. uzyskaliśmy kwotę 1.831.000,00 zł)

Zespół zajmujący się specjalizacją
error: Treść jest chroniona !!